ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
৳ 800 BDT
1 سال
৳ 950 BDT
1 سال
৳ 950 BDT
1 سال
.net
৳ 1,200 BDT
1 سال
৳ 1,200 BDT
1 سال
৳ 1,200 BDT
1 سال
.org
৳ 1,050 BDT
1 سال
৳ 1,050 BDT
1 سال
৳ 1,050 BDT
1 سال
.info hot!
৳ 350 BDT
1 سال
৳ 1,100 BDT
1 سال
৳ 1,100 BDT
1 سال
.xyz new!
৳ 150 BDT
1 سال
৳ 950 BDT
1 سال
৳ 950 BDT
1 سال
.club hot!
৳ 250 BDT
1 سال
৳ 1,050 BDT
1 سال
৳ 1,050 BDT
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains